Beskärning

Dags att beställa trädbeskäring till våren 2016.

Nu är vi i gång med beskäring …

Vi utför beskärning av fruktträd både vår och höst, buskar och häckar vid behov och vid rätt tidpunkt på året, rutavdrag gäller vid beskärning av häck och av buskar samt rensning och höst/vårstäd av din trädgård.Du faktureras då 50% av arbetskostaden. Ring och boka tid så kommer vi ut till er.

beskäring